Tedavide ana basamak suçlanan besinin diyetten çıkarılmasıdır. İnek sütü proteini alerjisi olan çocuklarda hipoallerjenik özel mamalar kullanılır. İnek sütü alerjisi sıklığını azaltmak için yüksek riskli bebeklerde 4-6 ay sadece anne sütü verilmesi, katı gıdalara 6 aydan geç başlanması ve anne sütü temin edilemiyor veya verilemiyorsa ilk 4 ay hipoalerjenik mama kullanımı önerilir. 

Ancak bu tedavi yöntemi özel bir yaklaşım gerektirir. Eğer uygun beslenme yapılmazsa çocukda gelişme geriliği yaşanabilir. Bu nedenle mutlaka bir çocuk alerji uzmanı gözetiminde yapılmalıdır.

Konular